Здравейте(гост) [изход]    Вход     Регистрация

     

Продукти (0)

Сума (0) лв.

Моите продукти

 baikal

 

 

Животновъдство - Свиневъдство

Преработка на оборската тор и отстраняване на вредните и неприятни миризми в свинекомплексите

 

Основна задача – природосъобразно повишаване ефективността на промишленото животновъдство и защита на околната среда, снижаване на себестойността и съхраняване на високо качество. Това може да се постигне с внедряване на иновационни биотехнологии. При незначителни разходи за използване на такава технология се постига както икономически, така и екологичен ефект, тъй като от обoрската тор се получава екологически чист и ефективен биоорганичен тор за земеделието.

Всичко това води до:

намаляване на зловонните миризми в околната среда и населените места, в това число и при използването на оборска тор на полето;

отстраняване на социалното напрежение сред населението, живеещо в непосредствена близост до свинефермата

намаляване на отделяните вредни газове (70% амоняк и 80% сероводород) в производствените помещения;

намаляване на замърсяването на  атмосферата и намаляване на таксите и глобите;

концентрацията на  вредни вещества при използване на ЕМ технологията не превишава ПДК-подобряват се значително условията на труд в свинекомплекса;

отстраняване на гъстата дънна утайка ваните и каналите  – увеличава се срокът им на експлоатация и се облегчава почистването;

намаляване на разхода на вода за измиване на ваните и каналите – намаляват се разходите за гориво, труд и техника;

намаляване на отпадните води  от свинекомплекса и подобряване на физикохимичният им състав – получаване на ефективна биорганична тор ( балансирана по NPK, отсъствие на семена от плевели, съдържание на тежки метали – от 3 до 10 пъти по-ниско от ПДК ) – получаване на екологически чиста селскостопанска продукция.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА МИКРОБИОЛОГИЧНИЯТ ПРЕПАРАТ „БАЙКАЛ ЕМ1”

Област на приложение Разреж-дане Разход на разтвора Начин на употреба, периодичност и резултати

Отстраняване на вредните и неприятни миризми в помещенията с животните

1:7

 10л на

20 кв.м.

1 път на 7 дни (до изчезване на миризмата). Пръскане на пода и стените на височина    1,5 – 2 м  -  два пъти месечно

Внасяне във ваните под животните

1:7

 10л на

6 кв.м.

2 пъти месечно. Намалява се отделянето на вредни газове, нормализира се микрофлората в помещенията. Оборската тор ферментира

Компостиране на свежата оборска тор

1:7

 10л на

4 т.

Равномерно внесете  раствора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 30-40 дни.

Компостиране на изсъхнала оборска тор

1:7

10л на

4 т.

Равномерно внесете разтвора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 40-60 дни.

Обработка на подстилката на животните

1:7

 10л на

6 кв.м.

1 път на 7 дни . Изчезват миризмите. Оборската тор ферментира

 

 

 

 

ЧРЕЗ РАВНОМЕРНО РАЗПРЪСКВАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИЯТ ПРЕПАРАТ "БАЙКАЛ ЕМ1" ПО ПОДА, ПРЕГРАДИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И СТЕНИТЕ В ПОМЕЩЕНИЯТА (СЕКЦИИТЕ) СЪС СВИНЕТЕ, МОГАТ ДА СЕ ОТСТРАНЯТ НЕПРИЯТНИТЕ ВРЕДНИ МИРИЗМИ ОТ АМОНЯК И СЕРОВОДОРОД ДО 7-10 ДНИ СЛЕД ОБРАБОТКАТА

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА

 

В подходящ съд добавете 1 л " БАЙКАЛ ЕМ1" в 7 л чиста нехлорирана вода (температура 20 - 25оС). Равномерно напръскайте 10 л. работен раствора на площ 20 кв.м.

Един пътседмично (до изпускане на ваните), в присъстствие на животните, равномерно напръскайте повърхностите на стените до 1,5м височина, пода, преградите и съоръженията. Работният разтвор трябва да се използва в рамките на 24 часа.

Допуска се попадане на работния разтвор на животните и в храната им.

След 7 - 10 дни от обработката изчезват вредните неприятни миризми.

Обработката е желателно да се прави в затворени помещения.
 

 

ВЪВ ВАНИТЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРЕПАРАТ

“БАЙКАЛ ЕМ1″ СЕ ПРИЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДАТА УТАЙКА, НЕПРИЯТНИТЕ И ВРЕДНИ МИРИЗМИ И ИНИЦИИРАНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА НА ОБОРСКАТА ТОР.


Използването на препарата позволява лесно отстраняване на оборската тор от ваните и дава възможност по-рядко да се източват заради значително по-малкото вредни газове в помещението: амоняк, сероводород и др.


НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА "БАЙКАЛ ЕМ1" ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИТЕ УТАЙКИ ВЪВ ВАНИТЕ

 

Смесете 1 л препарат "БАЙКАЛ ЕМ1" в 7 л чиста нехлорирана вода (температура 20-25оС).
Разходна норма на работния разтвор – 10 л на 6 м3 оборска тор.
 

два пъти месечно внесете равномерно работният разтвор на препарата (с помпа, лейка, кофа) във ваните, ъглите и съоръженията.

След източване на ваните – отново се обработва оборската тор с разтвор на препарата.

За предотвратяване попадането на вредни газове в помещениет не оставяйте отворени входните врати на помещението.

Подобряването на санитарно-хигиенното състояния в помещенияща с животните позволява:

намаляване на заболеваемостта на животните от диария и др. заболявания;

намаляване на смъртността сред животните;

увеличаване на среднодневният прираст с 25 – 57гр.;

снижаване на разходите на вода за миене на помещенията;

лесно почистване на ваните от твърдите прилепнали утайки;

значително намаляване на отделянето на зловонни миризми в околната среда и населените места, в това число и при използването на ферментиралата оборска тор на полето;

получаване на високо ефективна органична тор за растениевъдството. 

Моите продуктиx

Нямате продукти в кошницата!